ทดสอบสาย LAN

ทดสอบสาย Lan ด้วยเครื่อง DTX-1800 ออก Report สาย Lan

ทดสอบสาย Lan ด้วยเครื่อง DTX-1800 บริการรับทดสอบสาย Lan ด้วยเครื่อง DTX-1800    ออก Report สาย Lan สนใจติดต่อ 081-839-0789 หรือ 02-860-8788 E-mail : [email protected] Personet ผู้ให้บริการงานด้าน ระบบเเลน (LAN), รับเดินสาย lan, เดินสายแลน, รับติดตั้งระบบ lan, รับเดินสายแลน ราคาถูก, รับเดินสายแลน, ติดตั้งระบบ lan, วางระบบ lan, เดินสาย lan, ติดตั้งระบบแลน, ติดตั้งแลน, รับเดินสายแลน, วางระบบแลน, รับทดสอบสาย lan, งานเดินสายแลน, เดินสายแลน กรุงเทพ, ทั่วประเทศ, การันตีคุณภาพ อันดับ 1 ในวงการ ทดสอบสาย Lan ด้วยเครื่อง DTX ข้อมูลการเดินสาย Lan ทดสอบสาย LAN       Ethernet LAN                 หากต้องการสร้างเครือข่ายเพื่อใช้งานในสำนักงาน หรือสำหรับให้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เป็นช่อง ทางการสือสารข้อมูลถึงกัน จะต้องรู้อะไรบ้าง                 การทำให้เครืองคอมพิวเตอร์สื่อสารข้อมมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนว่ามี เทคโนโลยีใดบ้างที่สามารถนำมาสร้องเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน Ethernet LANเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน เนื่องจากให้ความเร็วสื่อสารที่สูง ราคาอุปกรณ์ค่อนข้างถูก และหาซื้อได้ง่าย Ethernet LAN   Fast Ethernet                 เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีความเร็วสื่อสารข้อมูล สูงสุด 100 Mbps แบ่งเป็น  3 ประเภท คือ 100BaseTX, 100BaseFX และ 100BaseT4  ซึ่งการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในบ้าน หรือ สำนักงานส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยี Fast Ethernet 100BaseTx ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างการเชื่อมต่อทางกายภาพแบบ Star โดยใช้  Hub หรือ Switch ทำหน้าที่เป็นการเชื่อมโยงและใช้สายสัญญาณ UTP CAT5 เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ADSL Router ,Access Point, Print Server  ฯลฯ เข้าสู่ Hub/Switch อีกที สายสัญญาณ UTP ที่ใช้จะต้องยาวไม่เกิน 100 เมตร ตามมาตรฐาน Fast Ethernet รูป 1 ลักษณะทางกายภาพการเชื่อมต่อของเครือข่าย Fast Ethernet  100BaseTX     Gigabit Ethernet                 เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีความเร็วสื่อสารข้อมูลสูงสุดถึง 100 Mbps หรือมีความเร็วเป็น 10 เท่าของ Fast Ethernet แบ่งเป็น  2  มาตรฐานใหญ่ๆ คือ IEEE802.3z และ IEEE802.3ab โดยสำนักงานส่วนใหญ่นิยมใช้เทคโนโลยี Gigabit Ethernet แบบ 1000BaseT ลักษณะโครงสร้างการเชื่อมต่อทางกายภาพแบบ Star และใช้สัญญาณ UTP CAT5e หรือสูงกว่า (ปัจจุบันมีถึง CAT7)   Gigabit Ethernet รูป2 ลักษณะทางกายภาพการเชื่อมต่อของเครือข่าย Gigabit Ethernet  1000BaseT                 จากภาพจะเห็นความแตกต่างระหว่าง Fast Ethernet และ Gigabit Ethernet [...]
ทดสอบสาย LAN

ทดสอบสาย Lan ด้วยเครื่อง DTX-1800 ออก Report สาย Lan

ทดสอบสาย Lan ด้วยเครื่อง DTX-1800 บริการรับทดสอบสาย Lan ด้วยเครื่อง DTX-1800    ออก Report สาย Lan สนใจติดต่อ 081-839-0789 หรือ 02-860-8788 E-mail : [email protected] Personet ผู้ให้บริการงานด้าน ระบบเเลน (LAN), รับเดินสาย lan, เดินสายแลน, รับติดตั้งระบบ lan, รับเดินสายแลน ราคาถูก, รับเดินสายแลน, ติดตั้งระบบ lan, วางระบบ lan, เดินสาย lan, ติดตั้งระบบแลน, ติดตั้งแลน, รับเดินสายแลน, วางระบบแลน, รับทดสอบสาย lan, งานเดินสายแลน, เดินสายแลน กรุงเทพ, ทั่วประเทศ, การันตีคุณภาพ อันดับ 1 ในวงการ ทดสอบสาย Lan ด้วยเครื่อง DTX ข้อมูลการเดินสาย Lan ทดสอบสาย LAN       Ethernet LAN                 หากต้องการสร้างเครือข่ายเพื่อใช้งานในสำนักงาน หรือสำหรับให้เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เป็นช่อง ทางการสือสารข้อมูลถึงกัน จะต้องรู้อะไรบ้าง                 การทำให้เครืองคอมพิวเตอร์สื่อสารข้อมมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนว่ามี เทคโนโลยีใดบ้างที่สามารถนำมาสร้องเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน Ethernet LANเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน เนื่องจากให้ความเร็วสื่อสารที่สูง ราคาอุปกรณ์ค่อนข้างถูก และหาซื้อได้ง่าย Ethernet LAN   Fast Ethernet                 เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีความเร็วสื่อสารข้อมูล สูงสุด 100 Mbps แบ่งเป็น  3 ประเภท คือ 100BaseTX, 100BaseFX และ 100BaseT4  ซึ่งการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในบ้าน หรือ สำนักงานส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยี Fast Ethernet 100BaseTx ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างการเชื่อมต่อทางกายภาพแบบ Star โดยใช้  Hub หรือ Switch ทำหน้าที่เป็นการเชื่อมโยงและใช้สายสัญญาณ UTP CAT5 เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ADSL Router ,Access Point, Print Server  ฯลฯ เข้าสู่ Hub/Switch อีกที สายสัญญาณ UTP ที่ใช้จะต้องยาวไม่เกิน 100 เมตร ตามมาตรฐาน Fast Ethernet รูป 1 ลักษณะทางกายภาพการเชื่อมต่อของเครือข่าย Fast Ethernet  100BaseTX     Gigabit Ethernet                 เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายที่มีความเร็วสื่อสารข้อมูลสูงสุดถึง 100 Mbps หรือมีความเร็วเป็น 10 เท่าของ Fast Ethernet แบ่งเป็น  2  มาตรฐานใหญ่ๆ คือ IEEE802.3z และ IEEE802.3ab โดยสำนักงานส่วนใหญ่นิยมใช้เทคโนโลยี Gigabit Ethernet แบบ 1000BaseT ลักษณะโครงสร้างการเชื่อมต่อทางกายภาพแบบ Star และใช้สัญญาณ UTP CAT5e หรือสูงกว่า (ปัจจุบันมีถึง CAT7)   Gigabit Ethernet รูป2 ลักษณะทางกายภาพการเชื่อมต่อของเครือข่าย Gigabit Ethernet  1000BaseT                 จากภาพจะเห็นความแตกต่างระหว่าง Fast Ethernet และ Gigabit Ethernet [...]